veilig betalen veilig betalen  verzenden  gratis verzending vanaf 40 euro* retourneren wit 14 dagen bedenktijd 

 

 

Leef en beleef onze roze wolk online...

 

Algemene voorwaarden

Artikel 1: De verkoper
Bvba Cache Coeur, met maatschappelijke zetel te Ieperstraat 26 - 8700 Tielt, is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0555893043.

Het BTW nummer is BE 0555893043

Artikel 2:  Toepassing
Elke bestelling geldt als aanvaarding door de Koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

Artikel 3: Prijs en online betaling
Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief 21% BTW. Indien vervoers-, reservatie- of andere kosten worden aangerekend, wordt dit steeds apart vermeld.
 De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende afbeeldingen zijn enkel decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
 Bij cachecoeurballet.be heeft de klant de kans om te betalen met Bancontact. Pas bij ontvangst van betaling worden de aangekochte goederen verstuurd.
Elke aankoop wordt bevestigd via e-mail. Deze e-mail bevat de opsomming van de aankopen, de prijs met evt. kortingen.

Artikel 4: Aanbod
Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Cachecoeur is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.
Enkel producten die we effectief in stock hebben worden op de website getoond. Cachecoeur doet er alles aan om deze gegevens correct mee te delen toch kan het voorvallen dat er een onmogelijkheid tot leveren voorvalt. Dit kan door onopzettelijke foutieve stockgegevens of producten die niet meer leverbaar zijn door de leveranciers. In deze gevallen zal Cachecoeur u zo snel mogelijk verwittigen en u een oplossing voorstellen.

Artikel 5: De Bestelling
Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen de koper en Cachecoeur wanneer Cachecoeur de bevestiging ontvangt van de bestelling van de koper op zijn website. Cachecoeur zal steeds een bevestigingsmail sturen van de bestelling naar de koper. Cachecoeur behoudt zicht het recht voor een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen. Door te bestellen op deze webshop verklaart U ouder te zijn dan 18 jaar en verantwoordelijk te zijn over uw aankoopdaad.

Artikel 6: Bedenktijd en retourneervoorwaarden

Hoeveel dagen bedenktijd heb ik?

Je hebt 14 dagen bedenktijd volgende op de dag van de levering; Je kan één of meerdere artikelen binnen deze termijn terugsturen, zonder betaling van een boete.

Hoe een artikel terugsturen of terugbrengen?

De goederen dienen dan, onbeschadigd, ongebruikt en voorzien van de originele labels, samen met de factuur, op eigen risico en kosten terug gestuurd te worden. Noteer op uw bevestigingsmail van de bestelling de reden van uw terugzending en uw bankrekeningnummer. Stop alle artikelen die u wenst terug te sturen samen met de factuur in één pakket dat u ons terugstuurt. Cache Coeur kan artikelen slechts terugnemen indien ze voorzien zijn van het originele etiket en in een toestand verkeren waarin ze opnieuw kunnen worden verkocht. Elk product dat beschadigd is, incompleet, of waarvan de originele verpakking is beschadigd, wordt niet terugbetaald of omgeruild.

Waar moet ik het artikel naar terugsturen of binnen brengen?

1. Breng het gratis terug in onze winkel.

2. OF stuur uw pakket, op eigen kosten, terug naar ons adres: Cache Coeur Ieperstraat 26 8700 Tielt

Wanneer aan de eerder vermelde voorwaarden voldaan is, zal u het bedrag van het teruggestuurde artikel worden terugbetaald.

Artikel 7: Gebreken of een klacht

Controleer het product bij ontvangst

We doen er alles aan elke product in perfecte staat op te sturen, maar vragen je toch om de geleverde producten zelf ook nog eens te controleren:

Werden de juiste goederen geleverd?

Voldoen de geleverde goederen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik?

Gebreken vastgesteld:

Zichtbare gebreken dienen onverwijld en uiterlijk 48 uren na de levering gemeld te worden per mail op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Klachten wegens zichtbare gebreken zijn slechts geldig en worden slechts onderzocht op voorwaarde dat de verkochte goederen door de klant nog niet in gebruik werden genomen.  De kosten voor het retourneren van goederen waarvan een gebrek is vastgesteld worden u na vaststelling van het gebrek door Cache Coeur terugbetaald via overschrijving.

Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht over een geleverd artikel, meld deze dan binnen 7 dagen na levering per mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

We behandelen vragen en klachten steeds binnen de redelijke termijn van 7 kalenderdagen.

Artikel 8: Overmacht
Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop Cache Coeur geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Cache Coeur niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
Cache Coeur heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Cachecoeur haar verbintenis had moeten nakomen.
Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Cachecoeur opgeschort. Indien de periode langer duurt dan 8 weken waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Cachecoeur niet mogelijk is, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 9: Toepasselijk recht

De geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het contract of van de huidige algemene voorwaarden zijn uitsluitend beheerst door het Belgische recht en vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het Arrondissement Tielt

 

Contact

Stephanie Demey

Ieperstraat 26
8700 Tielt

Tel: 0473 28 29 69

info@cachecoeurballet.be

Contactformulier

Nieuwsbrief

Zou je graag op de hoogte blijven van al …. ? Ook benieuwd naar nieuwe producten, diverse workshops, acties online en in onze winkel…. Schrijf je in op onze nieuwsbrief.
Please wait